Merkittäviä sääntömuutoksia SRA:n toimesta

Merkittäviä sääntömuutoksia SRA:n toimesta

Tervehdys, roundnet-kansa!

Kuten moni varmasti on huomannut, torstaina tuli Spikeball Roundnet Associationilta eli SRA:lta merkittävä päivitys roundnetin sääntöihin. Roundnet-yhteisöt ympäri maailman ovat viime vuosien aikana todenneet lajissa muutamia osa-alueita, joihin halutaan muutoksia. Erityisesti on koettu, että lajille olisi hyväksi saada enemmän palloralleja, parempaa tasapainoa hyökkäyksen ja puolustuksen välille sekä helpommin tulkittavia sääntöjä.

Kuka päättää roundnetin säännöistä?

 

SRA on ollut aiemmin taho, joka on määrittänyt kilpailullisen roundnetin säännöt erityisesti Yhdysvalloissa, mutta myös muualla maailmassa on yleisesti käytetty SRA:n määrittämiä sääntöjä etenkin kilpailullisessa toiminnassa. Nyt roundnetin kansainväliset organisaatiorakenteet ovat murrosvaiheessa, kun hiljattain on perustettu IRF (Internatonal Roundnet Federation) ja USA Roundnet. Lisäksi EUSRA:ssa (European Spikeball Roundnet Association) on tulossa muutoksia rakenteisiin ja toimintatapoihin.

 

SRA on testannut eri sääntövarioita ja niiden vaikutuksia peliin vuosia, joten luotamme heidän valmiuteen tehdä hyviä päätöksiä asiassa. Virallisista roundnetin säännöistä tulee kuitenkin päättämään IRF ja myös EUSRA:lla voi olla roolinsa Euroopan tasolla. Näiltä tahoilta tullaan lähiaikoina varmasti saamaan linjauksia, joiden pohjalta myös Roundnet Finland voi tehdä päätöksen Suomessa käytettävistä säännöistä.

 

Mitä sääntöjä suosittelemme käytettäväksi Suomessa nyt?

 

Pidämme todnnäköisenä, että yleisesti tullaan käyttämään sääntöjä, jotka mukailevat uusia SRA:n sääntöjä. Siksi suosituksemme kaikille suomalaisille on, että toistaiseksi käytetään uusia SRA:n 2021 sääntöjä (harkinnanvaraisesti no hit zone, katso alempaa). Jäämme kuitenkin odottamaan IRF:n ja EUSRA:n linjauksia, joiden jälkeen teemme päätöksen Suomessa käytettävistä virallisista säännöistä.

 

Tiedostamme, että vaarana uusien sääntöjen käyttämisessä on se, että tuleva IRF:n linjaus ei ole uusien SRA:n sääntöjen kaltainen. Tässä tapauksessa pelaajat voivat joutua opettelemaan uusia sääntöjä kahteen kertaan lähiaikoina. Pidämme tätä kuitenkin epätodennäköisenä skenaariona emmekä tiedä, millä aikataululla IRF:n linjaus tulee. Pidämme tärkeänä, että Suomessa aloitetaan mahdollisimman pikaisesti harjoittelu säännöillä, jotka ovat todennäköisesti lähellä kesän turnauksissa käytettäviä sääntöjä.

Tärkeimmät Pointit Sääntömuutoksista

Syöttöraja 213cm (7 feet) verkon reunasta (aiemmin 183cm, 6 feet)

Aikaisemmasta säännöstä poiketen pelaaja saa nojata ja kurottaa rajan yli, kunhan hän ei kosketa tai ylitä rajaa kontaktilla maahan. Myöskään syötön aiheuttaman momentumin myötä ei saa kaatua rajan yli.

Tukijalan kontaktin säilyttäminen samassa pisteessä, kunnes pallo osuu verkkoon

Syöttäjä ei saa enää liu’uttaa tai raahata tukijalkaa maata pitkin syöttäessä, vaan tukijalan tulee säilyttää yksi kontaktipiste maahan, kunnes pallo koskettaa verkkoa.

Tarkkutta taskun määritelmään

Jos syöttäessä pallo poistuu verkosta sen takakolmanneksella jyrkemmässä kulmassa kuin se tuli verkkoon, kyseessä on tasku. Jos syöttäessä pallo poistuu verkosta sen sivukolmanneksella ja muuttaa suuntaa vastakkaiseen suuntaan, kyseessä on tasku.

Blokannut pelaaja saa itse käyttää toisen kosketuksen

Jos pelaaja blokkaa pallon puolustaessaan, hän saa käyttää myös joukkueensa toisen kosketuksen. Säännön idea on tuoda lisämahdollisuuksia puolustavalle joukkueelle.

“Strong play hinder” poistettu säännöistä

Aiemmin joukkue saattoi tietyissä tilanteissa saada pisteen siitä huolimatta, että vastustaja teki kaikkensa ollakseen estämättä. Nyt jos pelaaja tekee kaikkensa päästäkseen pois tieltä mutta siitä huolimatta estää, piste pelataan uudelleen. Jos taas ei, estetty joukkue saa pisteen.

No hit zone (tarkoitettu korkeimman tason sarjoihin)

Lyöjän tulee olla vähintään 46cm (1,5 feet) etäisyydellä verkosta lyödessään. Verkon ympärille piirretään ympyrä tätä sääntöä varten. Sääntö on tarkoitettu Yhdysvalloissa premier/pro -divisioonia varten. Yhdysvalloissa roundnetin korkein taso on kovempi kuin Suomessa, joten voidaan kyseenalaistaa, onko no hit zone -sääntöä tarvetta soveltaa Suomessa tällä hetkellä.

Lopuksi

Haluamme korostaa, että uudet SRA:n säännöt eivät ole viralliset roundnetin säännöt, joten emme myöskään kohtele niitä sellaisina. Ne ovat kuitenkin lähimpänä virallisia sääntöjä, mitä meillä on tällä hetkellä. Lajimme on nuori ja lajin organisaatiot hakevat vielä paikkojaan ja roolejaan. Jos sinulla on kysyttävää sääntöihin liittyen tai jos aiot järjestää tapahtuman tai turnauksen lähiaikoina ja sääntöasiat mietityttävät, lähetä meille sähköpostia osoitteeseen roundnetfinland@gmail.com!

Spike on!

Johannes Peltonen

Roundnet Finland

roundnetfinland@gmail.com

Vastaa